מעורבות ציבורית

מעורבות הציבור (המגזר השלישי) בתהליך התכנון באמצעות גופים לא ממשלתיים (עמותות) במטרה להגן על הסביבה, הולכת וגדלה בשנים האחרונות. אומ"ץ פועלת להגברת מעורבות ציבורית בתהליכי קבלת החלטות במגזר השלטוני.